Sklep internetowy Black Drop Factory jest własnością firmy Małgorzata Sulewska-Czarnecka, Grabińska19 A, 92-780 Łódź, NIP: 7262628186 zwanym dalej Sprzedającym

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Małgorzata Sulewska-Czarnecka, prowadzącą sprzedaż detaliczną przez witrynę znajdującą się pod adresem https://www.blackdropfactory.com/

 • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem lub Kupującym, a Sprzedającym.
 • Kupujący w sklepie internetowym Black Drop Factory jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 • ​​Kupujący określa parametry zamówienia – wybiera grafikę , materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia.
 • Zamówiony przez Klienta produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.
 • Administratorem danych osobowych jest firma Małgorzata Sulewska-Czarnecka z siedzibą w Łodzi. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, wykonania ciążących obowiązków prawnych  np. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielenia odpowiedzi na reklamację przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dokumenty, oraz w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków.
 • Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, którzy uczestniczą w wykonywaniu czynności takich jak: obsługa systemów teleinformatycznych, podwykonawcom wspierającym w wykonaniu otrzymanego zamówienia, podmiotom utrzymującym sieć telekomunikacyjną, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
 • ​​Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.
 • Możliwe formy płatności:
 1. w kasie firmy
 2. przelewem – po złożonym zamówieniu, Klient otrzymuje e-mail z numerem rachunku bankowego do wpłaty. Realizacja zamówienia następuje dopiero po zaksięgowaniu całości należności
 3. przelew PayPal – przy wyborze tej formy płatności pobierana jest prowizja w wysokości 4,9% od całej kwoty zamówienia.
 • Ceny prezentowane na stronie Black Drop Factory są cenami brutto w polskich złotych (PLN). Ceną obowiązującą dla stron jest cena z dnia zamówienia, wyszczególniona w koszyku zamówień oraz formularzu zamówienia. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.
 • Zamówione produkty są dostarczane  kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy w wysokości zależnej od miejsca dostarczenia towaru.
 • ​​Maksymalny czas realizacji zamówienia to 21 dni roboczych (zazwyczaj jest to ok. 7 dni roboczych) od momentu zaksięgowania całości należności.
 • Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż przewidywany, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej
 • Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby oferowane produkty były najwyższej jakości. Jednakże w niektórych przypadkach podgląd pliku na ekranie monitora użytkownika może różnić się od końcowego efektu otrzymanego na wydrukowanym nośniku, szczególnie dotyczy to kolorów i sprzedający nie ponosi za to odpowiedzialności. Niewielkie różnice mogą dotyczyć także wymiarów wydruku. Tego typu różnice nie upoważniają do składania reklamacji.
 • Niewielkie różnice mogą dotyczyć także wymiarów wydruku oraz docięcia boków, które nie mają wpływu na zastosowanie tła. Różnice w docięciu boków tła mogą się wahać w granicach do 5 mm i mogą być nierównomierne. Są to niezależne od nas ograniczenia sprzętowe wykończenia wielkoformatowego materiału. Boki teł są ręcznie cięte na gorąco by maksymalnie zapobiec strzępieniu się materiału. Tego typu różnice także nie upoważniają do składania reklamacji.
 • Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia pisemnego e-mailem pod adres backdropfactory@gmail.com w zakresie błędnych dostaw i tyczących się wad towaru w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru. Do treści reklamacji prosimy dołączyć dokumentację zdjęciową co pozwoli w szybszym rozpatrzeniu reklamacji. Wszystko należy przesłać na powyżej wskazany adres e-mail.
 • Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar zawsze niezwłocznie po jego otrzymaniu. Gdy stwierdzi wady powinien jak najszybciej je wskazać, w innym przypadku uważa się, że towar został zaakceptowany chyba że wada była niewidoczna podczas sprawdzania towaru. Wada która pojawi się w późniejszym terminie, powinna być zgłoszona od razu po wykryciu, inaczej towar uważa się za zaakceptowany. Do uzyskania praw konsumenckich wystarczy wysłanie informacji w terminie 3 dni o zauważonej wadzie.
 • Celowe uszkodzenia mechaniczne nie będą przedmiotem reklamacji.
 • Przed użyciem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz zgodność z zamówieniem (wymiary, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed użyciem.
 • Jeżeli dostarczona paczka posiada widoczne uszkodzenia i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić kurierowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się z firmą przez adres mailowy backdropfactory@gmail.com lub telefonicznie.
 • O wadach ukrytych należy niezwłocznie poinformować Sprzedającego.
 • Nie właściwy wybór rodzaju i formatu tła dokonany przez Klienta nie jest podstawą reklamacyjną.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność Klienta.
 • ​W sklepie znajdziesz – tło fotograficzne / akcesoria fotograficzne / tła materiałowe
 • W przypadku reklamacji produktu zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres blackdropfactory@gmail.com. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie nadany numer sprawy oraz otrzymają Państwo drogą mailową do wypełnienia formularz zgłoszenia. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o dołączenie dokumentacji zdjęciowej, co pozwoli na szybsze rozpatrzenie reklamacji. Na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych od dnia jego zgłoszenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu, uznaje się, że reklamacja jest zasadna.