Tło łączone - w zestawie szerokie (kolor do wyboru) plus osobny węższy pas (w tej opcji jest stały kolor jak widać na zdjęciu łączonym), całość w rozmiarze 200 x 200 cm.

Istnieje możliwość kupienia oddzielnie poszczególnych elementów. W innych tłach dodałyśmy opcję zakupu wąskiego tła - "duo element" - , by umożliwić stworzenie innego łączenia, mieszania serii. Uwaga, wtedy trzeba zakupić dwa osobne tła - szerokie i wąskie lub tylko wąskie.

 

Combined backdrop - a set of wide (color to choose plus a separate narrower strip (in this option is solid color as seen in the combination photo), all in the size of 200 x 200 cm. You can buy individual elements separately. In other backdrops, we added the option to purchase a narrow backdrop - 'duo element' - to allow you to create a different set, blending series. Note, then you have to purchase two separate backgrounds - wide and narrow or only narrow.

Duo backdrop

680,00 złCena